Iohannes Brunensis lectori s.p.d.:

Gratus et optatus in hunc situm, benigne lector, mihi venis atque spero te hic et utiliora et te adiuvantia invenire posse.

Quis enim sim, fortasse quaeris? Sodalis Universitatis Pragensis, qui litteras Latinas, quas olim odio habuerat, in Italia toto pectore adamavit. Cum autem mihi Latina discenti difficultates tamen semper occurrerint nec magno re vera ingenio praeditus sim, tecum, lector, quae ad usum meum meorumque amicorum vel inveni vel ipse scripsi vel adaptavi, communicare velim.

Quod si autem hoc in situ mendum nanctus sis, veniam mihi quaeso des, cum errare humanum sit :-).

Slovníky z Krameria pro každého filologa…

Systém Kramerius Národní knihovny nabízí spoustu zajímavých knih pro klasické filology, které přes své stáří mohou být i dnes mnohým lidem užitečné. S laskavým svolením NK jsem několik takových knih z tohoto systému stáhl, pospojoval jejich jednotlivé stránky do celistvých souborů a opatřil je alespoň základními záložkami, popřípadě dokonce záložkami pro každou stranu. Na této stránce budu postupně shromažďovat takto upravené knihy.

Všechny knihy jsou primárně ve formátu djvu, který se dá nejvíce přirovnat formátu pdf. Programy, které umí tento formát souborů přečíst, existují pro všechny operační systémy, tj. pro Windows, Linux i MacOs.

 • Jan Říha: Křížkův slovník latinsko-český (1888) – djvu (přidány základní záložky), pdf (bez záložek, horší kvalita), zdroj – o slovníku se můžete dočíst v mém předchozím článku
 • Fr. Ot. Novotný: Česko-latinský slovník (1873) – djvu (přidány pokročilé záložky pro každou stránku), zdroj – dle mého názoru asi nejlepší slovník česko-latinský, který je k dispozici
 • Fr. Lepař: Slovník řecko-česko-německý ku potřebě žáků gymnasialních (1873) – djvu (přidány základní záložky, sjednoceny oba dva díly), zdroj – slovník, z něhož vychází později vydaný „Nehomérovský slovník řeckočeský“, předloha je dost nekvalitní, přesto většinou čitelná
 • Fr. Lepař: Homérovský slovník řeckočeský (1887) – djvu, zdroj

 

 

An Elementary Latin Dictionary (Lewis) – Kindle, Android, Computatrum

EN: I’m really happy that I can publish my modified versions of Lewis’s An Elementary Latin Dictionary for Kindle, computers and cell-phones, with permission of Perseus Digital Library. If you find these version useful, please, consider donation (3-4 $)  (it would be motivation for me to continue working). Thank you very much!

CZ: Latinsko-anglický slovník An Elementary Latin Dictionary od Ch. Lewise patří mezi středně velké slovníky, obsahuje slušně velkou slovní zásobu a dokládá překlady i ukázkovými větami z latinských klasiků. Pokud jste překonali úplně první latinské krůčky, může Vám být tento slovník hodně k užitku. Níže naleznete verze tohoto slovníku pro mobilní telefony, počítače i elektronickou čtečku Kindle, které jsem sám vytvořil na základě dat získaných z Perseus Digital Library, přičemž tyto verze vychází s jejich souhlsem. Bude-li se Vám moje práce líbit, prosím, zvažte nějaký drobný finanční příspěvek (2-3 €, bude to pro mne motivace k další práci. Děkuji.

LAT: Licentia ab Bibliotheca Persei Electronica accepta multum gaudeo me posse lexicon Ludovici medium a me ad usum instrumenti Kindle, computatralem atque telephoni gestabilis adaptatum divulgare. Si quidem haec tibi utilia videbuntur, donationem parvam (2-3 €) quaeso considera, qua me adiuves, ut similia et posthac facere possim. Gratias.


Kindle Kindle Store StarDict epub

Nomen arcanum (Password): quousquetandemabuterecatilinapatientianostra
Quid est StarDict? StarDict est forma lexicorum libera, quae in variis programmatibus legi potest, e.g. in computatro programmate GoldenDict, in Androide Fora Dictionary uti potes.

NOVA (sive UPDATES)

 • 18.2.2012 – Versio Kindle nunc etiam formas verborum cognoscere valet, ambiguas quoque!

Post scriptum:
EN: It’s prohibited to sell these versions without my permission. Thank you.
CZ: Bez mého souhlasu není povoleno tyto soubory dále prodávat. Děkuji.
LA: Vetitum est quamlibet harum versionum vendere me invito. Gratias.

IN DUBIO AD ME SCRIBATIS 🙂

De lexicis Latinis ad usum computatralem adaptatis – pars I

Primum mihi necessarium videtur de generibus vel speciebus formarum lexicorum disserendum, cum eae multae variaeque hodie sint: De lexicis igitur sermo primum, quae solum in rete inspici, deinde de programmatibus, quae sui iuris vel in Fenestris (Windows) vel in Linuce (Linux) adhiberi possunt, deinde de lexicis ad usum communem in aliis programmatibus adaptatis, denique de lexicis, quibus in instrumentis gestabilibus utamur, loquemur. Hodie autem solum de primis duabus speciebus verba fient.  Index, qui sequitur, procedente tempore augebitur vel minuetur, ut opportunum videbitur.

De lexicis retialibus

 • Perseus – hoc in situ continentur:
  • Lexicon Ludovici et Brevis magnum, i. e. A Latin Dictionary. Founded on Andrews‘ edition of Freund’s Latin dictionary. revised, enlarged, and in great part rewritten by. Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 1879.
  • Lexicon Ludovici medium, i. e. Lewis, Charlton, T. An Elementary Latin Dictionary. New York, Cincinnati, and Chicago. American Book Company. 1890.
  • Lexicon Graeco-Anglicum Liddell & Scott magnum, i. e. Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940.
  • alia lexica Graeco-Anglica minora
 • WORDS Latin-to-English & English-to-Latin Dictionary (online)
 • Zeno.org
  • lexicon Latino-Germanicum et velde utile lexicon Germanico-Latinum ab viro, cui nomen Georges, confectum
  • lexicon Graeco-Germanicum ab docto viro „Pape“ conscriptum
 • Glossarium mediæ et infimæ latinitatis sive „Du Cange“
 • Brepolis.net
  • optima collectio lexicorum, quae autem magno pretio presertim universitatibus studentium aliisque institutis venditur, si autem tibi accessus ad hunc situm patet, ut utaris eo tibi valde commendo

De lexicis in programmatibus sui iuris

 • William’s Whitaker Latin-English dictionary
  • in omnibus systematibus (scilicet Fenestris, Linuce, MacOS) adhiberi potest
  • declinationem et coniugationem et alias formas, et frequentiores et rariores celerrime cognoscit
  • maxima copia verborum inest
  • breves, ne dicam perbreves explicationes auctoribus carentes
  •  „lacedaimiorum“ – ut ita dicam – modus utendi (per lineam iussoriam sive „command-line“)

 •   Diogenes
  • in omnibus systamatibus (scilicet Fenestris, Linuce, MacOS) adhiberi potest
  • corpus textuum Latinorum Graecorumque facile addi potest
  • formas verborum cognoscit
  • continet
   • lexicon Latino-Anglicum Ludovici et Brevis magnum
   • lexicon Graeco-Anglicum Liddell Scott mangum
  • multa alia et utilia et iocunda praebet

De aliis lexicis mox me scripturum spero promittoque.  Si autem aliquid maioris momenti me oblitum esse censueris, benigne lector, me certiorem de hac re facere ne haesitaveris.

De lexicis ad usum instrumenti Kindle adaptatis

Ne ipse eorum obliviscar, ecce aliquot nexus utiliores, qui ad lexica ad usum computralem adaptata ducant (et praesertim ad usum in instrumento Kindle adaptata). Ego ipse tempore nativitatis Christi, quando mihi aliquantulum plus temporis fore spero, aliquid in lucem daturus sum, nam iam β-versionem lexici Ludovici et Brevis medii et lexici cuiusdam Latino-Latini et quorundam Anglico-Latinorum, ne dicam aliorum quoque me praeparasse fateor. Nunc autem quod hodie promisum:

Futuro tempore plura de hisce rebus scribendum, quod ut mox fiat vehementer opto.

De lexicis Latino-Bohemicis

Iam dudum in animo est aliquid scribere, quod ad utilitatem Bohemorum spectet eosque adiuvet. Quodsi tibi, lector, ea linguae Latinae vivae alinena videantur, puta me exemplo Senecae in aliena castra transire, ut aliquid boni ex eis percipiam. Nunc autem iam sermone Bohemico loquar, quo tironibus facilior via ad intelligendum pateat.

O latinsko-českých slovnících

Snad každý latiník se někdy setkal na střední škole se slovníkem od Jana Kábrta, který jsem osobně vždy identifikoval pouze jako ten „SPN“ . A snad každý  z nás, který kdy započal svá studia na vysoké škole, si vylechl, že tento slovník nemá používat, ale místo něho má sáhnout pro Pražáka, Novotného a Sedláčka. Někteří mladší možná používají i  latinských slovníků novějších, z nichž se však  žádný svým rozsahem, zpracováním ani zajímavostí bohužel  slovníku těchto třech pánů ani nepřiblížil.

Existují však i slovníky i jiné, o mnoho starší a už docela zapomenuté, o kterých jsem se dozvěděl teprve nedávno, náhodou brouzdaje po internetu. Tato slovníková díla devatenáctého a první poloviny dvacátého století si i přes své různé vady a nedokonalosti rozhodně zaslouží pozornost, už proto, že v každém z nich se odráží mnoho poctivé a náročné práce. Uvážíme-li také, že během necelých 40 let  u nás tehdy vyšly nejméně tři slovníky v rozsahu větším než 1000 stran, můžeme  tehdejším dobám jen závidět a přát si, aby se i u nás našli „gymnasiální profesoři“, kteří by dokázali sami taková díla vytvořit. Tyto slovníky mají také nepopiratelnou výhodu – většina z nich už není chráněna autorským zákonem a mohou tak posloužit těm, pro které je Latinsko-český slovník od Pražáka, Novotného a Sedláčka buď příliš drahý, nebo nedostupný.

Lateinisch-Bömisch-Deutsches Woerterbuch od Josepha Chmely (1830)

Naši krátkou pouť doplňenou ilustrativními příklady započneme v roce 1830 u Josepha Chmely a jeho více než 800 stránkového slovníku  s názvem „Lateinisch-Böhmisch-Deutsches Woerterbuch“. Pro první slovníky je ostatně tato trojjazyčnost typická, neboť byly komponovány s cílem usnadnit českým studentům první léta na gymnáziích, kde se latina v té době vyučovala povětšinou německy. Tento slovník je však v našem prostředí docela výjimečný: je totiž zatím nejrozsáhlejším (alespoň částečně) českým slovníkem – který je mi znám – jenž je udělán podle principu hnízdování slov – to znamená, že všechna příbuzná slova se nacházejí pod jedním klíčovým. Jak takové hnízdování funguje, je patrno z následujícího příkladu:

Díky tomuto slovníku je možno snadno a rychlo zjistit, která slova v latině vycházejí z jednoho kořene.  Bohužel, pokud je mi známo, není tento způsob vytváření slovníku v dnešní době příliš používán.

Slovník latinsko-česko-německý k latinským klasikům čítaným na gymnasiích českých od Vácslava Vojáčka (1878)

I tento slovník z roku 1878 obsahuje vedle českého také německý překlad, oproti slovníku Chmelově je v něm však patrný posun o několik desetiletí, německý překlad totiž následuje až za českým a český jazyk lze v tomto slovníku považovat za ten důležitější. Slovník je to rozsáhlý, mající přes 1200 stran. Odkazy na autory jsou v textu uváděny poskromnu, u některých důležitých míst je však uveden odkaz kompletní včetně knihy, kapitoly a věty, což je věc, kterou ani v slovníku od Pražáka, Novotného a Sedláčka nelze najít.

Slovník občas překvapí také výklady, které jsou jednak rozsáhlejší, jednak srozumitelnější než ve slovníku Pražákově, viz například heslo „acroama“ (povšimněte si uvedení ablativu plurálu „acroamatis“ !). Neděje se to často, ale přesto to zaujme.

Pro srovnání uvádím  stejné heslo z Latinsko-českého slovníku Pražáka, Novotného a Sedláčka:

Tento slovník zkrátka neurazí, a pokud se umíte přenést přes starší češtinu, může být i dnes k užitku.

Křížkův slovník latinsko-český, vydání 3., které upravil Jan Říha (1888)

Na konci 19. století vychází další velké dílo, třetí vydání Křížkova slovníku z rukou Jana Říhy, který jej, jak říká v předmluvě, zásadně přepracoval. Rozsah je opět úctyhodný – přes tisíc stran textu. Bohužel úctyhodný je i počet oprav a doplňků, který zabírá 20 stran! A to je lépe nemluvit o metodologické nejednotnosti slovníku – jeho autor totiž postupně přidával autory, z nichž excerpoval, a také se v průběhu psaní přiklonil k jiné latinské ortografii aniž by již udělaná hesla opravil. V své předmluvě Jan Říha praví, že nemohl bohužel tento slovník lépe připravit pro časovou tíseň a zdravotní obtíže a že doufá, že se mu to povede v budoucnu. Jestli se mu však skutečně podařilo připravit nové vydání, nevím, ale přesto je třeba říci, že práce vykonal nemálo:

 

Latinsko-český slovník (1910), Pražák, Novotný, Sedláček

 • stále chráněn autorskými právy (jejich držitelé nechť prominou zveřejnění jednoho hesla)

A nakonec pro srovnání náš hrdina, který aktivně slouží už přes sto let a který vznikl ještě před rozpadem Rakouska-Uherska. I když neuvádí přesné odkazy na autory, pozná se na něm snadno, že je nejpokročilejším a nejpropracovanějším ze všech slovníků, které tu byly představeny. Přesto doufám, že z příkladů jiných slovníků je patrno, že i nahlédnutí do nich může studenta latiny obohatit. Nyní tedy heslo „disco“ v podání Pražáka, Novotného a Sedláčka:

Tím končíme tento velmi krátký a letmý průlet latinskou lexikografií let dávno minulých.

Do budoucna bych rád doplnil  kapitolu o slovnících kapesních, z nichž se vyjímá především malý slovníček Sedláčkův, který jsem „dříve nosil, kudy chodil“ a který je výtečným příkladem toho, jak takový malý slovníček lze udělat. Zájemce o slovníky latinsko-latinské pak odkazuji na svůj předchozí článek.

 

 

 

 

 

 

 

Vis te Rosam vocari?

Cum non solum graviora, verum etiam ea, quibus animum remittamus, viresque resumamus (praesertim nunc tempore periculorum haud minorum iis, quae pius Aeneas subiverit, nam nullus dubitat quin Aeneas numquam quidquid Aeneidos in sermonem suum paternum veretere debuerit…)  nobis quaerenda usurpandaque sint, ecce, benigne lector, quid in mari retiali navigans nanctus sim.

(Carmen explicationibus verborum illustratum hoc in documento in forma pdf invenies.)

In quandam, quae amatorio Rosae titulo sibi impense blandiebatur

Vis te Rosam vocari?
Nunc te Rosam vocabo.

Pecorosa, stercorosa,
squarosa, et ulcerosa,
virosa es, et virosa,
humerosa es, et labrosa,
monstrosa es, et torosa,
onerosa es, et nitrosa,
salebrosa es, et petrosa,
umbrosa es, et stuprosa,
scelerosa es, et probrosa.

Nunc te Rosam vocavi
Vis te Rosam vocari?

Fons carminis.

 

De versibus recitandis – Hexameter

Proemium

Cum semper versibus recitandis, ut nonnulli, laborarem atque variae, immo contrariae opiniones de hac re divulgatae sint,  quarum alterae ictus servandos, alterae modo orationis solutae versus legendos, alterae vero canendos censeant,  placuit mihi exempla quaedam lectionum versuum colligere, ut unusquisque sibi rationem, quae ei maxime conveniret, eligeret.  Nam denique hoc induxi in animum meum: non tam referre, qua ratione legas, dum pulchre legas. Sis fautor ictuum, longarumve syllabarum, sis eorundem exosus, tamen sint carmina quae ex tuo ore proferruntur.

Hexameter

Primo de hexametro versu iure meritoque loquendum esse constat, quod metrum a multis auctoribus usurpatum maximam famam obtinuit. Tamen cum spondei dactylique inter se continuum bellum in sex pedum agro gerrunt neuterque victoriam atque potestatem in toto versu sibi obtinere valet, versus hexametros recte pulchreque pronuntiare atque recitare difficilius mihi videtur. En igitur aliquot exempla variarum rationum versus hexametros legendi (explicationem rationis metri ipsius in variis paginis retialibus facile, lector, ipse invenies – e. g. in Vicipaedia).

Ratio „classica“

Ecce duo exempla, haud pessima, rationem classicam sequentia.

Aeneidis versus 1:1-38

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Ratio „naturalis“ – Lectio Valahfridi (sive Wilfried) Stroh Libri IV. Aeneidis

Nemo dubitat, quin Valahfridus Stroh inter optimos nostrae aetatis viros doctos atque linguae Latinae peritissimos numerari possit, cum ipse se testem huius rei in multis conventibus librisque saepius praestiterit. Ipse etiam suam rationem versuum legendorum conscripsit.

Fons lectionis et integra lectio in situ Valahfridi Stroh invenitur. Hic solum exemplum primorum versuum:

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Principium libri IV. sumptum ex The Latin Library:

At regina graui iamdudum saucia cura
uulnus alit uenis et caeco carpitur igni.
multa uiri uirtus animo multusque recursat
gentis honos; haerent infixi pectore uultus
uerbaque nec placidam membris dat cura quietem.               5
postera Phoebea lustrabat lampade terras
umentemque Aurora polo dimouerat umbram,
cum sic unanimam adloquitur male sana sororem:
‚Anna soror, quae me suspensam insomnia terrent!
quis nouus hic nostris successit sedibus hospes,               10
quem sese ore ferens, quam forti pectore et armis!
credo equidem, nec uana fides, genus esse deorum.
degeneres animos timor arguit. heu, quibus ille
iactatus fatis! quae bella exhausta canebat!
si mihi non animo fixum immotumque sederet               15
ne cui me uinclo uellem sociare iugali,
postquam primus amor deceptam morte fefellit;
si non pertaesum thalami taedaeque fuisset,
huic uni forsan potui succumbere culpae.
Anna (fatebor enim) miseri post fata Sychaei               20
coniugis et sparsos fraterna caede penatis
solus hic inflexit sensus animumque labantem
impulit. agnosco ueteris uestigia flammae.
sed mihi uel tellus optem prius ima dehiscat
uel pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras,                25
pallentis umbras Erebo noctemque profundam,
ante, pudor, quam te uiolo aut tua iura resoluo.
ille meos, primus qui me sibi iunxit, amores
abstulit; ille habeat secum seruetque sepulcro.‘
sic effata sinum lacrimis impleuit obortis.

Ratio versus canendi – Tyrtarion – Invocatio Veneris

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Principum libri primi De rerum natura ab Lucretio conscriptum ex The Latin Library sumptum

Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,
alma Venus, caeli subter labentia signa
quae mare navigerum, quae terras frugiferentis
concelebras, per te quoniam genus omne animantum
concipitur visitque exortum lumina solis:               5

 

Nugae Vergilianae

Non solum severis rebus, verum etiam iucundis vivimus, hac de causa tibi, lector, cui Vergili Aeneis arridet, has nugas spero fore, ut placeant, atque te etiam non aegre laturum, quod non Latine, sed Anglice conscriptae sunt.

Vergilii Aeneis in Libro Facierum sive in Facebook

Duo sodales Erika Grace Carlson et Heather Day fabulam Aeneidos in versionem hodiernam pulchre adaptaverunt.

Aeneidos libri XII intra unum momentum temporis enarrati

Pluribus verbis, dixerim, non opus.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

Praeconia Circuli Latini Friburgensis

Si, benigne lector, videre cupias, quae forma praeconiis Circuli Latini Friburgensis sit, ecce aliquot exempta (auctores photographematum vel picturarum, quas adaptavi et cum aliis composui, ignoscant):

De „The Vergil Project“

Cum nunc scholam Vergilianam (vel melius rectiusque dicam „lectionem librorum XI et XII Aeneidis“) frequentem, mihi interdum adminiculis opus esse non infitiabor. Quod etsi mihi auxilio maximo et libri ad usum Delphini et commentarii, qui in editionibus Bibliothecae classicae inveniuntur, sint, tamen interdum non sufficiunt. Puta etiam me pigrum esse et intelliges, cur tantam operam rebus, quibus legens adiuver, reperiendis navem. Ecce hesternae per maria interretalia navigationis fructus: The Vergil Project.

Nobis linguae Latinae vivae fautoribus interesse potest Commentarium Latinum Mauri Servii Honorati illic praeberi legique posse. Utinam etiam alios Latinos commentarios aliquando addant!

Quae autem alia subsidia illic reperiantur? Commentarii Anglici, loci Homeri „paralleli“ multaque alia. Si igitur, benigne lector, Vergilium lectites vel lecturus sis, fortasse tibi hic situs usui esse possit.

the Virgil project

 

 

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat